Design a site like this with WordPress.com
Get started

Publications

Please find the publications, books, studies by our members and/or related to the purpose/subject of the ADRIA Intercultural Association.

Kérjük, tekintse meg tagjaink és/vagy az ADRIA Interkulturális Egyesület céljához/tárgyához kapcsolódó kiadványait, könyveit, tanulmányait.

Si prega di trovare le pubblicazioni, i libri, gli studi dei nostri membri e/o relativi allo scopo/argomento dell’Associazione Interculturale ADRIA.

Cultural Heritage / Kulturális örökség / Eredità culturale

 • Kronauer, É.L., Aranymadár freskótolla, 2011, Built cultural heritage, Hungarian, Book

History / Történelem / Storia

Language / Nyelv / Lingua

 • Mocellin, Alessandro, Maratonaveneta, 2019, Language, Venetian, Youtube

Studies / Tanulmányok / Studi

 • Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Reciti, Budapest, 2022
  Benne:
  Száraz Orsolya: Itáliai hitszónokok Kaprinai István egyházi szónoklattanában
  Rédey-Keresztény János: Az Árkádia Akadémia intézménye és művészeti programja a latin nyelvű rendi költészetben, Agyich István (1730–1789)
  Lorenzo La Nave: Csokonai olasz nyelvből készült fordításainak vizsgálata
  Szegedi Eszter: Csokonai Amintásának textológiai elemzése
  Simona Nicolosi: Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene című mesterműve Magyarországon
  Kazinczy Ferenc és Császár Ferenc fordításainak stilisztikai, kulturális és történelmi összehasonlítása

  Fülöp Dorottya: Ivánkay Vitéz Imre olasz fordításai az Orpheusban
  Dóbék Ágnes: Az olasz irodalom hatása egy 19. századi irodalmár működésére Döbrentei Gábor példája
  Török Tamara: 18. századi olasz hatás a kelet-európai színházépítészetben és díszletművészetben,
  Pietro Travaglia fertődi munkái

  Tóth Emese Gyöngyvér: Angyalkoncert, grófi portré, A Zichy család óbudai ágának zenei mecenatúrája Itália nyomai a közkultúrában
  Gulyás Judit: A néprege a korai magyar sajtóban, Straparola meséi a Hasznos Mulatságokban
  Csörsz Rumen István: Itália alulnézetben, Magyar katonák közköltészeti emlékei Észak-Itáliából (1760–1825)
  Boda Miklós: A pécsi püspök kulcsembere, Koller József (1745–1832) itáliai küldetéséről
  Hegedüs Béla: Egy rendhagyó kapcsolatháló irodalmiasítása, Kalmár György itáliai kapcsolatairól
  Berecz Ágnes: Itália művészeti élményei egy technológiai utazás mentén, Gerics Pál Utazási jegyzései
  Sárközy Péter: A 18. századvég legolvasmányosabb szépprózai műve, Kisfaludy Sándor itáliai és franciaországi útinaplója
  Oláh P. Róbert: Zichy Ferenc győri püspök római ágensi levelezése
  Tóth Tamás: Patachich Ádám, Főpap, tudós, mecénás
  Verók Attila: Itáliai szerzők művei és olasz nyelvű olvasmányok a 18. századi Erdélyben
  Granasztói Olga: Herceg Batthyány II . Lajos ismeretlen könyvgyűjteménye nyomában, A milánói Carli Rubbi grófok és könyves kapcsolataik
  Tüskés Anna: Olasz művek a Károlyi és a Festetics család könyvtárában az 1790-es években
 • Kronauer, É.L., EU Policies in the Carpathian-Basin, New EU Border and Its Effect on the Ethnic Hungarians in Slovakia. 2005, Study, English, Link