EVENTS

Events -Események -Eventi

Find our scheduled and existing events hereby below. If you want to join, please send us a message.
Tervezett és meglévő eseményeinket megtalálja az alábbiakban. Ha szeretne résztvenni, küldje el részvételi szándékat üzenetében.
Trova i nostri eventi in programma ed esistenti sotto. Se vuoi unirti, inviaci un messaggio.

2022

2021

December 18. Rendkívüli Közgyűlésen, Chiampo-ban és online részvétellel (bár a technika ördöge tette a dolgát 😊) az alapító tagok elfogadták a működéshez szükséges szabályzatokat, valamint sor került egy rövid kultúrtörténeti eladásra a Magyar-Velencei kapcsolatokról dióhéjban az V.századtól napjainkig.
18 dicembre. All’Assemblea Generale Straordinaria di Chiampo e con la partecipazione online (anche se il diavolo della tecnologia ha fatto il suo dovere 😊), i soci fondatori hanno adottato il regolamento necessario per il funzionamento, e una breve vendita di storia culturale delle relazioni ungherese-veneziane in poche parole dal V secolo ai giorni nostri.

November 27. Cittadella, Veneto – megemlékezés az I. világháborúra, ès a Cittadella-i magyar katonák temetőjében koszorúzás.
27 novembre. Cittadella (PD), Veneto – commemorazione della Prima guerra mondiale e deposizione di corone al cimitero dei soldati ungheresi a Cittadella.

November 25. Az egyesület hivatalosan is bejegyzésre került.
25 novembre. L’associazione è ufficialmente registrata.

Szeptember 10-12. Az egyesület velencei alapítótagjai Magyarországra látogattak, ahol résztvettek a nagykátai fesztiválon, mint megkülönböztett vendégek, ellátogattak Hollókőre, megtekintették a balassagyarmati műemlék börtönkápolnát, tiszteletüket tették a zebegényi Trianon emlékműnél, majd a Fiume úti sírkert 56-os parcellájánál.
10-12 settembre. I membri fondatori veneziani dell’associazione hanno visitato l’Ungheria, dove hanno preso parte al festival di Nagykáta come ospiti illustri, hanno visitato Hollókő, hanno visitato la cappella della prigione del monumento Balassagyarmat, hanno reso omaggio al monumento Trianon a Zebegény e poi al parco del memoriale 56 in via Fiume a Budapest.

Augusztus 24-25. Velence városában CosPlay performance, ahol az ifjú Utazó újságíró, Mátyás Pieter van Dam, magyar származású, Hollandiában élő, hajótervező-, mérnöki szakon tanuló diák, a hollandiai magyar Attila cserkészcsapat tisztje, járta be Velencét és tudósított a Costlay közönségének.
24-25 agosto Performance di CosPlay a Venezia, dove il giovane giornalista itinerante Mátyás Pieter van Dam, studente ungherese di progettazione e ingegneria navale nei Paesi Bassi e ufficiale della squadra di scout ungherese Attila nei Paesi Bassi, ha visitato Venezia e riferito al pubblico di Costlay .

Július 21. Budapest-en a magyarországi alapító tagok elfogadták az Alapító okiratot.
21 luglio. A Budapest, i membri fondatori dell’Ungheria hanno accettato il Memorandum of Association.

Július 11.-én Coi-ban a Velence tartományi alapító tagok elfogadták az Alapító okiratot.
11 luglio, a Coi, i soci fondatori della Provincia di Venezia hanno adottato l’Atto costitutivo.

Create your website with WordPress.com
Get started